Om godsdienstige overtuigingen uit te roeien neemt de atheïstische CCP-overheid regelmatig maatregelen om christenen in de gaten te houden, zoals surveilleren en mensen volgen in een poging om ze allemaal te pakken te krijgen. De sketch “Politiegekonkel” gaat over de samenzwering tussen slechte CCP-agenten in vermomming en een hulpagent, een ezel in leeuwenhuid, die gaan surveilleren bij het huis van Zhao Yuzhi om christenen te arresteren die daar bijeenkomen. Hoe gaan Zhao Yuzhi en haar familie om met de gemene trucjes van de Chinese politie? Wat voor ellende zal hun overkomen?

Meer bekijken:

Sketch | ‘De Heer klopt aan’ Heb je de stem van God gehoord?

https://nl.easternlightning.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.