Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid’

Video’s met gezangen 1101  2019-08-18

Gezang Gods woorden ‘Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid’

I

God is een praktische God.

Al Zijn werk, elk woord van Hem,

de waarheden die Hij uitdrukt zijn praktisch.

Al het andere is hol en ongegrond.

De Heilige Geest zal de mensen leiden

naar de woorden van God.

Om de realiteit te betreden, moet de mens

het zoeken, kennen en ervaren.

Zij die realiteit hebben en kennen

zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God,

en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.

II

Hij die meer realiteit kent, kan zien

wiens woorden echt zijn, en heeft minder noties.

Hoe meer ervaring, hoe meer de mensen Gods daden kennen

en hun verdorvenheid afwerpen.

Hoe meer realiteit ze hebben,

hoe meer ze God kennen,

het vlees haten en de waarheid liefhebben,

dichter bij Gods standaarden.

Zij die realiteit hebben en kennen

zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God,

en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.

III

Leef in het aanwezige licht van God,

je pad van oefening zal duidelijk zijn.

Je kan jezelf bevrijden van vroegere praktijken

en oude religieuze begrippen.

Nu is de focus op de realiteit.

Hoe meer de mens deze bezit,

hoe duidelijker hun kennis van de waarheid

en begrip van Gods wil.

Zij die realiteit hebben en kennen

zijn zij die verworven zijn door God.

Zij kennen Zijn daden door de realiteit te ervaren.

Hoe meer je samenwerkt met God,

en hoe meer je je vlees disciplineert,

hoe meer God zal werken en licht op je zal werpen,

en je zal realiteit verwerven en Gods daden kennen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl