Gods werk verandert zo snel, onmetelijk en overtuigend voor de mens.

Het toneel vandaag is anders dan vroeger, beide zijn mooi en nieuw.

Alles is opnieuw opgeleefd, is hernieuwd en is heilig.

Vervuld van vreugde prijzen alle mensen God,

de lofprijzende stem doorklieft de derde hemel (de derde hemel)

Prijs! Jubel! Zing! Vurig prijzen alle mensen God.

Prijs! Jubel! Zing! Vurig prijzen alle mensen God.

Hallelujah!

Al wie God liefheeft gehoorzaamt God,

en leeft naar de werkelijkheid van Gods woord.

Alle mensen hebben vuil en verdorvenheid afgeworpen,

zijn schoon geworden,

en verheerlijken en getuigen van Gods heilige naam,

en stellen Gods hartsverlangen tevreden.

De aarde is vervuld van heiligheid en rechtvaardigheid,

en toont een mooi en nieuw toneel. (Hallelujah!)

Prijs! Jubel! Zing! Prijs God vanuit ons hart.

Prijs! Jubel! Zing! Prijs God vanuit ons hart.

Hallelujah! Prijs God! Prijs God!

Prijs de voltooiing van Gods werk. God heeft volledige roem behaald.

Alle mensen hebben zich onderworpen tegenover God,

ze vervullen hun respectievelijke functie en hoeden hun eigen plek.

We leven in Gods woord en aanbidden en prijzen God tegenover Hem!

Wij zijn ondergedompeld in geluk met God. (Hallelujah!)

Prijs! Jubel samen! Onze lofzang is onophoudelijk.

Prijs! Zing samen! Onze lofzang is onophoudelijk.

Prijs! Jubel samen! Onze lofzang is onophoudelijk.

Prijs! Zing samen!

Onze lofzang is onophoudelijk! Onophoudelijk!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.