Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied ‘Heel Gods volk looft Hem volledig’ | Officiële muziek video

Serie muziekvideo’s 978  2019-11-02

Aanbevolen video: Christelijk lied ‘Lied van zoete liefde’ (Officiële muziek video) http://bit.ly/2HhdRyw

Christelijk lied ‘Heel Gods volk looft Hem volledig’ | Officiële muziek video

Wij zijn opgenomen voor God.

We wonen het rijkelijke maal bij, zo blij.

We genieten van Gods woorden en begrijpen de waarheid,

onze geest is bevrijd en voelt zo vrij.

Ons hart is zo vol van dank en lof.

We kunnen alleen maar zingen.

Het geluk in ons hart kan niet worden uitgedrukt.

Loof en spring van plezier.

God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

We genieten elke dag van Gods woord.

We beoefenen Gods woorden, betreden realiteit.

We ondergaan oordeel en zuivering,

en we leven een menselijke gelijkenis na.

Almachtige God heeft ons gered van Satans verdorvenheid.

We zijn nu waarlijk veranderd.

Alle glorie aan Almachtige God!

Loof en spring van plezier.

God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

Almachtige God heeft Satan verslagen,

heeft een groep mensen tot overwinnaars gemaakt,

vervolmaakt door beproeving en tegenspoed.

Zij zijn de overwinnaars voor Satan!

Gods rechtvaardige gezindheid wordt geopenbaard.

Allen die God weerstaan zullen te gronde gaan.

Almachtige God heeft Satan verslagen!

Loof en spring van plezier.

God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

Zij die waarheid nastreven, winnen Gods redding.

Zij die waar geloof in God hebben, krijgen Zijn genade.

We loven Gods rechtvaardige gezindheid!

Onze lofzang reikt tot ver in de hemel!

Het werk van Almachtige God is echt wonderbaarlijk.

Gods woorden bereiken alles.

Alle mensen keren terug naar God,

loven Gods woorden die Zijn almacht tonen.

Loof en spring van plezier.

God verdient eer en glorie.

Gods wil wordt uitgevoerd op aarde.

Heel Gods volk looft Hem volledig.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp