Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied 2019 ‘Het gebed van Gods volk’

Serie muziekvideo’s 2286  2019-04-16

Christelijk lied 2019 ‘Het gebed van Gods volk’

Gods volk wordt opgeheven tot voor Zijn troon, met vele gebeden in hun hart.

God zegent allen die tot Hem terugkeren; ze leven allen in het licht.

Bid dat de Heilige Geest Gods woorden verlicht, zodat we Gods wil volledig te weten komen.

Moge het hele volk Gods woord liefhebben en op zoek gaan naar kennis van God.

Moge God ons meer van Zijn genade geven, zodat onze gezindheid kan veranderen.

Moge God ons vervolmaken, zodat we één in hart en geest met Hem worden.

Moge God ons disciplineren, zodat we onze plicht tegenover Hem kunnen vervullen.

Moge de Heilige Geest ons dagelijks geleiden om te preken en te getuigen van God.

Moge het hele volk goed van kwaad kunnen onderscheiden en de waarheid in praktijk brengen.

Moge God de bedrijvers van kwaad bestraffen en Zijn kerk onverstoord zijn.

Moge het hele volk ware liefde aanbieden aan God, die zeer aangenaam en zoet is.

Moge God iedere belemmering wegnemen, zodat we ons helemaal aan God kunnen geven.

Moge God ervoor zorgen dat ons hart God blijft liefhebben, zodat we God niet verlaten.

Mogen degenen die door God zijn voorbestemd, terugkeren tot Zijn aanwezigheid.

Moge het hele volk zijn lofprijzing zingen tot God, die heerlijkheid heeft bereikt.

Moge God met Zijn volk zijn en ervoor zorgen dat we blijven leven in Gods liefde.

Moge God met Zijn volk zijn en ervoor zorgen dat we blijven leven in Gods liefde.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.