Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Prachtige muziek ‘Pure liefde is zonder smet’ Hoe zouden christenen God moeten liefhebben?

Video’s met gezangen 2153  2018-10-21

Prachtige muziek ‘Pure liefde is zonder smet’ Hoe zouden christenen God moeten liefhebben?

I

Liefde is pure emotie, zo zuiver zonder smet.

Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief.

Liefde is zonder eisen, geen obstakels of afstand.

Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief.

Als je lief hebt klaag je niet, misleid en verraad je niet,

en hoef je ook geen wederdienst.

Als je lief hebt offer je, en bijt je door de pijn, wees één met God in harmonie.

II

Liefde kent geen argwaan, geen sluwheid of bedrog.

Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief.

Liefde kent geen afstand en niets dat niet puur is.

Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief.

Als je lief hebt klaag je niet, misleid en verraad je niet,

en hoef je ook geen wederdienst.

Als je lief hebt offer je en bijt je door de pijn, wees één met God in harmonie.

III

Geef je familie, je jeugd en je toekomst, je zult zien,

geef je huwelijk op voor God, geef Hem alles wat je hebt.

Geef je familie, je jeugd en je toekomst, je zult zien,

geef je huwelijk op voor God, geef Hem alles wat je hebt.

Of je liefde is niet echt, maar bedrog, verraad van God.

IV

Liefde is pure emotie, zo zuiver zonder smet.

Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief.

Liefde is zonder eisen, geen obstakels of afstand.

Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.