Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 2 - De enige weg die leidt naar opname in het hemelse koninkrijk

Sommige mensen geloven dat, aangezien God in staat was hemel en aarde en alle dingen met één woord te scheppen en de doden met één woord kon laten herrijzen, Hij ook ons beeld onmiddellijk zou kunnen transformeren. God zou ons dan bij Zijn terugkeer in de laatste dagen heilig maken en ons naar de hemel doen opstijgen om de Heer te ontmoeten. Gaat het dan echt zo om in het hemelse koninkrijk worden opgenomen? Is het werk van Gods terugkeer in de laatste dagen echt zo eenvoudig als wij ons voorstellen? Almachtige God zegt: “Jullie moeten dit beseffen en de zaken niet simpeler zien dan ze zijn. Het werk van God is geen gewoon werk. Het is een wonder dat niet te bevatten is voor de mens en de wijsheid ervan kan door de mens niet worden bereikt. Tijdens deze fase van Zijn werk, maakt God niet alle dingen en vernietigt Hij ze niet. Maar Hij verandert Zijn gehele schepping en zuivert alle dingen die door Satan verontreinigd zijn. Daarom zal God een werk van grote omvang beginnen en dit is de volledige betekenis van het werk van God. Denk je na deze woorden nog steeds dat het werk van God zo eenvoudig is?” (Het Woord verschijnt in het vlees). Niemand kan Gods werk en wijsheid doorgronden. Alleen God zelf kan het mysterie onthullen van hoe gelovigen in de laatste dagen zullen worden opgenomen, hoe God het oordeelswerk zal verrichten om mensen te zuiveren …. In deze korte video word je ingewijd in de kennis van het enige pad dat zal leiden tot opname in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer terugkeert!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl