Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

‘Het gesprek’ Christelijke film clip 5 – De prachtige weerlegging door een christen van de opvattingen van een Drie-Zelf-dominee

Uitgelichte filmfragmenten 574  2019-02-14
Bekijk de hele film

‘Het gesprek’ Christelijke film clip 5 - De prachtige weerlegging door een christen van de opvattingen van een Drie-Zelf-dominee

De CCP nodigt een dominee van de Drie-Zelf Kerk uit om te trachten een christen te hersenspoelen en te bekeren. Er ontspint zich een prachtige discussie tussen de christen en de dominee als reactie op de ideeën die de dominee van de Drie-Zelf Kerk naar voren brengt. Hoe zal de christen de woorden van de dominee kunnen weerleggen? Waarom zal deze poging van de CCP om haar te hersenspoelen en te bekeren uiteindelijk tot mislukken gedoemd zijn?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl