Christelijke film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’ (Officiële trailer)

Films religieuze vervolging 661  2018-11-29
Bekijk de hele film

De Chinese christen Zheng Yi en zijn zus hebben Gods evangelie van de laatste dagen geaccepteerd, maar zien zich geconfronteerd met hevige tegenwerking en dwang door hun vader, die als topambtenaar werkzaam is binnen de gemeentelijke Verenigd Front Afdeling Werk. En zo breekt er een hevige spirituele strijd uit binnen de familie. Zheng Yi en zijn zus gebruiken de woorden van Almachtige God om de leugens en geruchten van de CCP-overheid één voor één te weerleggen. De woedende, vertwijfelde vader besluit echter zijn zoon, dochter en echtgenote de deur te wijzen om zo zijn officiële functie te kunnen behouden… Broer en zus kiezen resoluut voor de weg van Christus en blijven getuigen van Gods verschijning en Zijn werk in de laatste dagen.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp