Bekijk de hele film:https://nl.easternlightning.org/videos/break-through-the-snare-movie.html

‘Doorbreek de strik’ (3) Nederlandse christelijke film clip - De waarheid achter de bijbelverklaringen van religieuze leiders openbaren

Religieuze voorgangers en ouderlingen leggen de Bijbel vaak uit aan mensen en sporen hen aan de Bijbel te volgen. Maar verheerlijken ze God daarbij werkelijk en getuigen ze van Hem? De meeste mensen komen er niet achter. De voorgangers en ouderlingen verheerlijken de woorden van de mens in de Bijbel, gebruiken die menselijke woorden uit de Bijbel om Gods woorden te vervangen en te trotseren, en zetten mensen aan tot bijgeloof en bijbelverering. Wanneer God zijn nieuwe werk verricht, kennen veel mensen dus alleen de Bijbel, God kennen ze niet. Dat gaat zo ver dat ze de vleesgeworden God, in overeenstemming met de Bijbel, aan een kruis nagelen. Dat feit in ogenschouw nemende, verheerlijken de religieuze voorgangers en ouderlingen dan de Heer wanneer ze de Bijbel uitleggen? Deze korte video laat u zien hoe het zit.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp