Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek | Gezang Gods woorden ‘God zal de eerdere staat van de schepping herstellen’

Video’s met gezangen 665  2019-05-19

Christelijke muziek | Gezang Gods woorden ‘God zal de eerdere staat van de schepping herstellen’

I

Met Zijn diepgaande woorden, kijkt God naar het universum.

Alle creaties worden vernieuwd naar het woord van God.

De hemel verandert, de aarde ook, en de mens toont wat hij waarlijk is.

Toen God de wereld schiep, was alles zoals zijn soort,

net als alles met een zichtbare vorm.

Wanneer Gods management dicht bij het einde is,

zal God dingen herstellen tot wat ze waren bij de schepping.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort,

keert terug naar de familie waar hij bijhoort.

Dit is waardoor God zich verheugt.

Er is niets dat Hem kan verstoren.

Gods grote werk is af voordat het bekend wordt.

Voordat alle dingen weten dat ze veranderd zijn.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.

II

God zal de eerdere staat van alle dingen bij de schepping herstellen.

Hij zorgt dat alles volledig verandert, brengt alles terug binnen Zijn plan.

Nu is de tijd dan eindelijk gekomen! Het einde van Gods laatste plan is bijna hier.

Jij onreine, vieze, oude wereld, zal onder Gods woord vallen,

zal worden vernietigd tot er niets overblijft vanwege het plan van God!

Dingen geschapen door God, krijgen nieuw leven in Zijn woord,

een soevereine Heer!

Onbevlekte nieuwe wereld, zal tot leven komen in de glorie van God.

Berg van Sion, stop je stilte. God is terug in overwinning!

Hij waakt over alle landen, tussen alle creaties.

De mensheid is een nieuw leven op aarde begonnen, met nieuwe hoop.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.

III

Mensen van God! Herleven jullie niet in Gods licht?

Zullen jullie niet springen en lachen van vreugde onder de leiding van God en met Hem als jullie gids?

De landen en wateren juichen en lachen.

Israël dat opnieuw tot leven is gekomen!

Zal je je niet trots voelen dat je bent voorbestemd door God?

Wie heeft er ooit gehuild? Wie heeft er gejammerd?

Het oude Israël bestaat niet meer.

Israël van vandaag is opgerezen in de wereld.

Het is opgestaan in alle harten.

Het krijgt de bron van leven door de mensen van God.

Hatelijk Egypte! Zal je nog steeds tegen God zijn?

Hoe kan je, door Gods genade, ontsnappen aan Zijn tuchtiging?

Hoe kan je er niet binnen bestaan?

Hij die geliefd is door God zal voor altijd leven.

Hij die tegen God in gaat zal voor altijd gestraft worden.

Want God is een jaloerse God,

Hij laat de daden van mensen nooit makkelijk los.

God doorzoekt alle landen.

Met rechtvaardigheid en grootsheid, met toorn en tuchtiging,

verschijnt Hij in het oosten van de wereld,

om Zichzelf aan alle mensen van de aarde te openbaren!

IV

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort,

keert terug naar de familie waar hij bij hoort.

Dit is waardoor God zich verheugt.

Er is niets dat Hem kan verstoren.

Gods grote werk is af voordat het bekend wordt.

Voordat alle dingen weten dat ze veranderd zijn.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.