Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘Het resultaat bereikt door God te kennen’ Nederlands

Video’s met gezangen 2097  2018-10-21

Kerkmuziek ‘Het resultaat bereikt door God te kennen’ Nederlands

I

Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is,

Hij is nooit verborgen geweest,

Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

Hij is niet langer die Ene waar je dag en nacht naar verlangt

maar die onbereikbaar lijkt, onbereikbaar voor je gevoelens.

Echt Hij staat op wacht aan je zijde,

Hij geeft je leven en Hij beheerst je lot.

Hij is niet aan de verre horizon, en Hij is niet verborgen in de wolken.

Hij staat aan je zijde, regeert over je alles.

Je alles en enige is Hij.

II

Zo'n God maakt dat je dol op Hem bent, Hem bewondert, je aan Hem vastklemt,

Hem altijd heel dichtbij houdt,die je bang bent te verliezen,

je keert je niet langer van Hem af, je wil Hem niet ongehoorzaam zijn,

je wil Hem nooit ontwijken, je wil Hem nooit op afstand houden,

maar met Hem meeleven, Hem gehoorzaam zijn,

vergoeden wat Hij je geeft, je onderwerpen aan Zijn heerschappij.

Zijn leiding, zorg, bescherming,die weiger je niet langer;

je biedt geen weerstand tegen Zijn besluit en Zijn soevereiniteit.

Jij volgt Hem want dat doe je graag, Jij wil bij Hem zijn;

je wil Hem accepteren als je enige leven,

als je enige echte Heer en God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.