Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Sta op, werk samen met God’ Nederlands

Video’s met gezangen 918  2019-04-15

Gezang Gods woorden ‘Sta op, werk samen met God’ (Nederlands)

I

God houdt van hen, van allen die zich waarlijk wijden aan Hem,

en haat allen gemaakt door Hem,

maar die tegenwerken en Hem niet kennen.

Hij zal niemand verlaten die echt voor Hem is.

Maar in plaats daarvan verdubbelt Hij hun zegeningen.

Alle ondankbaren worden dubbel gestrafd.

Hij zal geen van hen sparen.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op!

II

Offer je hele wezen op!

Wat je zal eten of dragen, wat je toekomst zal zijn,

alles is in handen van God.

God zal voorbereiden wat goed voor je is.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op!

III

De voorziening en het plezier zullen eindeloos zijn.

Want God zei ooit: "Hij die zich oprecht besteedt voor God,

zal enorm worden gezegend."

Alle zegeningen zullen gaan naar

hen die echt besteden voor God.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

IV

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Mensen verkregen door God in de laatste dagen,

voelen jullie je niet gezegend?

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op, werk samen met God!

Besteed jezelf voor Hem,

en God zal je niet slecht behandelen.

Sta op, werk samen met God!

Geef jezelf aan God,

en met alles zal God je zegenen.

Sta op! Sta op!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.