Precies wat voor soort mensen kunnen het koninkrijk der hemelen binnengaan? Sommige mensen geloven dat we van onze zonden verlost zijn, zodra we geloven in de Heer. Dat als we eenmaal gered zijn, we voor altijd gered zijn. En dat een dergelijk persoon in staat is opgenomen te worden en het koninkrijk der hemelen te betreden. Maar er zijn ook mensen die geloven dat onze zonden weliswaar vergeven zijn zodra we in de Heer geloven, maar we nog steeds regelmatig zondigen en nog geen heiligheid hebben verkregen. En in de Bijbel staat dat zij die niet heilig zijn de Heer niet kunnen zien. Hoe kunnen we dan opgenomen worden en het koninkrijk der hemelen binnengaan, als we nog geen heiligheid hebben verworven? Dus wie heeft er gelijk en wie niet bij deze twee standpunten? de Kijkt u maar eens hoe de twee kanten een verhit debat voeren!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp