Het ware verhaal van een vervolgd christen | ‘Zeventien? Ik dacht het niet!’ (Officiële trailer)

Films religieuze vervolging 997  2019-03-17
Bekijk de hele film

“Hee, joh! Weet je dat de Communistische Partij atheïstisch is en gericht is tegen het geloof in God? In wat voor God kun je nog geloven in China? Waar is die God van jou?” “Denk niet dat we je mild zullen behandelen omdat je nog jong bent. Als je in God blijft geloven, zul je dat met de dood moeten bekopen!” Met een stroomstootwapen in hun hand jaagt de Chinese communistische politie deze jongeman op, die onder de blauwe plekken zit.

De naam van die jongeman is Gao Liang, en hij was dat jaar 17. Hij was onderweg naar huis nadat hij samen met een oudere broer het evangelie had verkondigd toen de Chinese communistische politie hem arresteerde. De politie gaf hem drie dagen en nachten lang niets te eten en hield hem al die tijd uit zijn slaap. Ze verhoorden hem, probeerden hem tot een bekentenis te dwingen en onderwierpen hem aan wrede folteringen. Ze gebruikten zelfs stroomstootwapens om elektrische schokken toe te dienen op zijn kin, zijn handen en zijn onderbuik. Ze probeerden hem te dwingen om God te verraden en hen informatie te geven over de kerkleiders en over de financiële middelen van de kerk door middel van chantage. Zo dreigden ze hun ouders te arresteren en ervoor te zorgen dat hij van school gestuurd zou worden. De Chinese communistische overheid slaagde er niet in zijn doel te bereiken en veroordeelde hem vervolgens tot één jaar heropvoeding met dwangarbeid. Tijdens zijn gevangenschap werd Gao Liang niet alleen onderworpen aan extreme arbeidsomstandigheden, maar werd hij ook vernederd en gemarteld. Gao Liangs ervaringen in de gevangenis kunnen slechts worden omschreven als een hel op aarde. Tijdens deze pijnlijke periode bad Gao Liang tot God en bleef hij op God vertrouwen. De woorden van Almachtige God verlichtten hem om Gods bedoelingen te kunnen begrijpen. Zij schonken hem geloof en kracht, en leidden hem zo door dat jaar gevangenschap heen. De vervolging en arrestatie door de Chinese communistische overheid zijn in Gao Liangs hart geëtst. Hij heeft nu duidelijk gezien en ervaren hoe kwaadaardig de Chinese communistische overheid is, met zijn afkeer van God. In deze wereld, waar Satan de scepter zwaait, is het slechts God die het meest van de mensen houdt. Alleen God kan de mensheid redden. Hij werd nu nog meer gesterkt in zijn geloof en wil om God te volgen. Gao Liang zegt dat hij deze beproevingen als waardevolle schatten koestert om te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen in dit leven. Het was een bijzonder geschenk dat God hem voor zijn 17e jaar had gegeven…

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp