Aah … hier is er lucht,

oo … het is zo’n andere lucht!

Een zoete geur wasemt uit over het land en de lucht is fris.

Almachtige God werd vlees en leeft te midden van ons.

Hij drukte de waarheid uit en begon het oordeel van de laatste dagen.

Gods woord ontblootte de ware staat van onze verdorvenheid.

We zijn gereinigd en vervolmaakt door allerlei beproevingen en raffinage.

We zeggen vaarwel tegen ons geperverteerde leven en wisselen ons oude voorkomen voor een nieuwe.

We handelen en spreken uit principe en laten Gods woord de scepter zwaaien.

De vlam van onze liefde voor God wordt ontstoken in ons hart.

We verspreiden Gods woord, getuigen van Hem en geven het koninkrijk evangelie door.

Met heel ons wezen stemmen wij God tevreden en zijn we bereid om elk soort pijn te verdragen.

Dank aan Almachtige God die ons lot heeft veranderd.

We zijn toegetreden tot het nieuwe leven en verwelkomen een gloednieuwe morgen!

Als broeders en zusters elkaar ontmoeten zie je de gelukzaligheid op hun gezicht.

We lezen in Gods woord, delen de waarheid en worden verenigd in Gods liefde.

We zijn oprecht, zuiver en open; onder ons bestaan er geen vooroordelen.

We leven volgens de waarheid, houden van elkaar, leren van elkaars sterke punten en compenseren onze zwaktes.

Eén van geest vervullen wij onze plichten en offeren wij onze trouw.

Onderweg naar het koninkrijk leidt Gods woord ons de weg door tegenspoed en ellende.

Gods woorden openbaart Zijn almacht en zij overwinnen en vormen een groep overwinnaars.

Het door God verkozen volk uit alle landen keert terug voor Gods aangezicht.

Gods volk leeft samen met God en aanbidt Hem tot in de eeuwigheid.

Gods wil geschiedt op aarde en Christus’ koninkrijk is verschenen.

Gods rechtvaardigheid en heiligheid verschijnen en hemel en aarde worden hernieuwd.

Het volk van het koninkrijk vreest God, mijdt het kwaad en leeft in het licht.

Gods volk leeft samen met God en aanbidt Hem tot in de eeuwigheid.

Gods wil geschiedt op aarde en Christus’ koninkrijk is verschenen

Gods rechtvaardigheid en heiligheid verschijnen en hemel en aarde worden hernieuwd.

Het volk van het koninkrijk vreest God, mijdt het kwaad en leeft in het licht.

Aah … hier is er lucht,

oo … het is zo’n andere lucht!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.