In mijn hart is uw liefde verstopt. Het leidt me dichter tot u op de zoetste manier.

Werken in dienst van uw hart heeft het mijne beter gemaakt. Ik dien u met hart en ziel, wil niets anders verkrijgen.

Uw woorden leiden mijn hart en ik volg uw spoor.

Ik zal uw wil tot leven brengen, aan u voldoen voelt het best.

U heeft mij naar een betere plaats gebracht, een rijk voor alleen u en mij.

Er is geen zorg.

Uw woord zuivert mijn verdorvenheid, ze hebben mijn hart gevuld.

Ik hou van u, uw woorden zijn het grootste deel van mijn leven.

Wat een geluk om door u gered te worden. Ik zal voor altijd van u houden en uw lof bezingen.

Hallelu-Halleluja! Hallelu-Halleluja!

Hallelu-Halleluja! Lof zij aan God.

Onze liefde maakt ons onafscheidelijk en blij.

Ik begrijp uw wil en gehoorzaam het volledig.

Ik zal nooit meer opstandig zijn, van u weggaan,

zal meer leven voor u.

Ik denk na over uw woorden, koester wat u bent, lieve God.

Uw woord zuivert mijn verdorvenheid, ze hebben mijn hart gevuld.

Ik hou van u, uw woorden zijn het grootste deel van mijn leven.

Wat een geluk om door u gered te worden. Ik zal voor altijd van u houden en uw lof bezingen.

Hallelu-Halleluja! Hallelu-Halleluja!

Hallelu-Halleluja! Lof zij aan God.

Hallelu-Halleluja! Hallelu-Halleluja!

Hallelu-Halleluja! Lof zij aan God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp