Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek | Lied van de overwinnaars

Video’s met gezangen 1970  2019-02-27

Christelijke muziek | Lied van de overwinnaars

I

Het koninkrijk groeit in deze wereld.

Het ontstaat onder de mensen.

Het komt op onder de mensen.

Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen.

God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk.

Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Heb je ooit zegeningen ontvangen van God,

en gezocht naar de beloftes die Hij deed?

Terwijl Zijn licht je leidt, word je zeker bevrijd van de machten van de duisternis.

In de wereld gehuld in duisternis,

raak je het licht dat je leidt niet kwijt.

Je zal een meester van de hele schepping zijn,

een overwinnaar voor Satan!

II

Gezegend zijn zij die zich aan God onderwerpen.

Zij zullen leven in Zijn koninkrijk.

Gezegend zijn zij die God kennen.

Hij zal hen macht geven in Zijn koninkrijk.

Gezegend zijn zij die Hem zoeken.

Ze zullen zich bevrijden van Satan.

Voor iedereen die zichzelf achterlaat,

is er rijkdom in het koninkrijk.

Heb je ooit zegeningen ontvangen van God,

en gezocht naar de beloftes die Hij deed?

Terwijl Zijn licht je leidt, word je zeker bevrijd van de machten van de duisternis.

In de wereld gehuld in duisternis,

raak je het licht dat je leidt niet kwijt.

Je zal een meester van de hele schepping zijn,

een overwinnaar voor Satan!

III

Als de grote rode draak ten val komt, zul jij opstaan met trots,

en getuigenis geven van de overwinning van God.

In het land van Sinim zul je sterk en stevig staan,

ontvang je Gods zegeningen voor je lijden.

Het universum zal in jou Gods grote glorie zien!

Heb je ooit zegeningen ontvangen van God,

en gezocht naar de beloftes die Hij deed?

Terwijl Zijn licht je leidt, word je zeker bevrijd van de machten van de duisternis.

In de wereld gehuld in duisternis,

raak je het licht dat je leidt niet kwijt.

Je zal een meester van de hele schepping zijn,

een overwinnaar voor Satan!

Een overwinnaar voor Satan!

Een overwinnaar voor Satan!

Een overwinnaar voor Satan!

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl