Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Overwinningslied’ (Nederlandse ondertitels)

Gospel films 1130  2019-04-11

Het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen heeft in elke denominatie en in elke groepering weerklonken. Na de verspreiding van het koninkrijksevangelie worden de woorden van Almachtige God door steeds meer mensen aanvaard en verspreid. Deze ware gelovigen in God, die ernaar hunkeren om Hem te zien verschijnen, zijn één voor één voor Gods troon teruggekeerd. Intussen hebben de Chinese overheid en religieuze dominees en ouderlingen De Kerk van Almachtige God van meet af aan onophoudelijk onderdrukt en vervolgd. De heldin van deze film, Zheng Xinjie, is lid van De Kerk van Almachtige God en verspreidt het evangelie. Ze krijgt te maken met de krankzinnige onderdrukking en aanvallen van de Chinese Communistische overheid en van religieuze leiders. Hoe kan ze, samen met haar broers en zusters, vanuit haar vertrouwen op God over deze duistere, duivelse krachten triomferen en een overwinningslied zingen? …

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl