Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Dutch Christian Song ‘Het leed van de verdorven mensheid’ | Gezang Gods woorden

Video’s met gezangen
374 weergave Gepubliceerd op 2019-07-11

Dutch Christian Song ‘Het leed van de verdorven mensheid’ | Gezang Gods woorden

I

Wandelend door de tijd met God,

wie weet dat God alles regeert,

het lot van alles wat leeft,

orkestrerend, alles begeleidend?

Dit is de menselijke geest ontgaan

niet omdat Gods wegen vaag zijn

of Zijn plan niet is gerealiseerd.

Want de mens zijn hart en geest is ver van God.

Zelfs als hij God volgt, ziet hij misschien niet in

dat hij nog steeds in dienst is van Satan.

Niemand zoekt Gods voetstappen of Zijn verschijning.

Niemand verlangt Zijn zorg en wakend oog.

Maar hij wil zich wel verlaten op de boze,

het wereldse credo naleven.

Zijn hart en geest vallen in Satans handen,

worden het voedsel waarop hij gedijt,

worden het voedsel waarop hij gedijt.

II

De menselijke geest en het hart

zijn nu plaatsen waar Satan woont,

waar hij speelt zo hij wil.

Het menselijke begrip vervaagt,

ziet niet meer zijn doel en zijn waarde,

wat het menszijn betekent,

zoekt niet langer naar God,

zijn hart negeert Gods verbond en wetten.

De tijd verstrijkt, wie kan vertellen en wie kan begrijpen

waarom God de mens heeft geschapen?

Niemand begrijpt de woorden uit de mond van God,

of kan al het Zijne beseffen.

Men verzet zich tegen al Gods decreten en wetten;

snel stompen harten en geesten af.

Zo verliest God de mens die Hij schiep en de mens zijn aard.

Dit is het tragische leed van de mensheid.

Ja, het tragische leed van de mensheid.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

https://www.stockfootage.com

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl