Christelijke muziek ‘Het leed van de verdorven mensheid’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 302  2020-01-09

Couplet 1

Wandelend door de tijd met God,

wie weet dat God alles regeert,

het lot van alles wat leeft,

orkestrerend, alles begeleidend?

Dit is de menselijke geest ontgaan

niet omdat Gods wegen vaag zijn

of Zijn plan niet is gerealiseerd.

Want de mens zijn hart en geest is ver van God.

Zelfs als hij God volgt, ziet hij misschien niet in

dat hij nog steeds in dienst is van Satan.

Niemand zoekt Gods voetstappen of Zijn verschijning.

Niemand verlangt Zijn zorg en wakend oog.

Maar hij wil zich wel verlaten op de boze,

het wereldse credo naleven.

Zijn hart en geest vallen in Satans handen,

worden het voedsel waarop hij gedijt,

worden het voedsel waarop hij gedijt.

Couplet 2

De menselijke geest en het hart

zijn nu plaatsen waar Satan woont,

waar hij speelt zo hij wil.

Het menselijke begrip vervaagt,

ziet niet meer zijn doel en zijn waarde,

wat het menszijn betekent,

zoekt niet langer naar God;

zijn hart negeert Gods verbond en wetten.

De tijd verstrijkt, wie kan vertellen en wie kan begrijpen

waarom God de mens heeft geschapen?

Niemand begrijpt de woorden uit de mond van God,

of kan al het Zijne beseffen.

Men verzet zich tegen al Gods decreten en wetten;

snel stompen harten en geesten af.

Zo verliest God de mens die Hij schiep en de mens zijn aard.

Dit is het tragische leed van de mensheid.

Ja, het tragische leed van de mensheid.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp