Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlandse christelijk lied ‘De symbolen van Gods Overwinning’

Video’s met gezangen 1742  2019-01-06

Nederlandse christelijk lied ‘De symbolen van Gods Overwinning’

I

De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag.

Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden,

gehoorzamen alle regels van God.

God zal dan een groep mensen hebben die Hem op aarde aanbidden.

Hij zal ook een koninkrijk hebben gebouwd dat Hem ook op aarde aanbidt.

Hij zal ook een koninkrijk hebben gebouwd dat Hem ook op aarde aanbidt.

II

Hij zal de eeuwige overwinning op aarde hebben.

Zij die tegen 'M zijn zullen voor eeuwig vergaan.

Dit zal Zijn intenties herstellen toen Hij de mens schiep.

Het zal Zijn intenties herstellen in 't creëren van alle dingen,

en 't zal Zijn gezag op aarde herstellen,

Zijn gezag over alle dingen en over al Zijn vijanden.

Dit zijn de symbolen van Gods overwinning, van Zijn totale overwinning.

Dit zijn de symbolen van Gods overwinning, van Zijn totale overwinning.

III

Vanaf nu zal de mensheid tot rust komen,

een leven binnengaan dat 't juiste pad volgt.

God zal ook de eeuwige rust binnengaan met de mensheid,

het eeuwige leven binnengaan dat gedeeld wordt door God en de mens.

Vuil en opstand op aarde zullen allemaal verdwijnen.

Weeklacht op aarde zal verdwijnen, zal allemaal verdwijnen.

Alle mensen op aarde die tegen God zijn, zullen er niet meer zijn.

Alleen God en geredde mensen zijn degenen die zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.