De Heer klopt aan laat zien hoe de Heer in de laatste dagen met Zijn woorden bij onze harten aanklopt, en dat wijze maagden de stem van God kunnen horen en met het Lam kunnen feestvieren.

Dominee Chang Shoudao heeft altijd gewacht op de terugkeer van de Heer, maar als broeder Zhen hem getuigt dat de Heer reeds is teruggekeerd, blijft hij hardnekkig vasthouden aan zijn eigen ideeën en fantasieën. Hij gelooft dat de Heer op een wolk zal terugkeren en zijn hart blijft gesloten voor de ware weg. Dit keer bespreekt broeder Zhen echter passages uit de Bijbel met hem die betrekking hebben op de terugkeer van de Heer, en hij ontdekt dat de Bijbel profetieën bevat die zeggen dat de Heer in de laatste dagen in het geheim zal terugkeren, in vlees geworden gedaante, en dat Hij nieuwe woorden zal spreken en de mensheid zal zuiveren. Pas daarna zal Hij in het openbaar verschijnen en het goede belonen en het slechte straffen. Tegelijkertijd begint hij te begrijpen wat de ware betekenis is van de Heer die op onze deuren klopt, en dat de sleutel tot verwelkoming van de terugkeer van de Heer is in staat te zijn de stem van God te horen. Wanneer hij dan eindelijk de stem van God hoort via het woord van Almachtige God, gaat de deur naar zijn hart open en verwelkomt hij de terugkeer van de Heer.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp