Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ - Officiële trailer

Gospel films 654  2018-12-26
Bekijk de hele film

Christian Cheng Huize is a coworker in a house church in China. She sees her church opening up a factory and the pastor encouraging believers to join the Three-Self Church to give up to the CCP government. The church's pastor and elder engage in overt and covert struggles for their personal status and name, struggle in jealousy, and divide the church. They also join forces with the CCP government to resist Eastern Lightning and prevent believers from looking into it. They also proactively report to the police to have brothers and sisters preaching the gospel of the kingdom arrested. Cheng Huize feels deeply distressed; she realizes that the church has already lost the work of the Holy Spirit and has degenerated into a religious place like Babylon the Great, cursed and reviled by the Lord. She then determines to look into Eastern Lightning and seek God's work and appearance…. Will she be able to escape from the religious Babylon on the verge of toppling?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp