Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gospel film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Het openbaren van het mysterie van Gods incarnatie

Gospel films 1639  2019-02-17

Lin Bo'en was an elder at a house church in China. During all his years as a believer, he felt honored to suffer for the Lord, and valued the knowledge and attainment of the Lord Jesus Christ above anything else in the world. One fateful day, he went out to preach and heard some shocking news: The Lord Jesus has returned in the flesh, and He is Christ of the last days—Almighty God! Lin Bo'en was puzzled. When the Lord returns, He is supposed to descend with the clouds, so why would He incarnate Himself and do His work in secret? What mysteries were hidden behind God's incarnation? If the Lord has truly returned, why haven't we been raptured? … An intense debate unfolds between Lin Bo'en and his co-workers and the preachers from The Church of Almighty God … Will they finally be able to understand that Almighty God is the return of the Lord Jesus, the appearance of God in the flesh?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp