Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gospel film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ De Heer Jezus is teruggekeerd

Gospel films 1877  2019-02-23

Lin Bo'en is an old preacher who has believed in the Lord for many decades. Since accepting Almighty God, Christ of the last days, he was convicted, excluded, and expelled from the religious community by the pastors and elders, the antichrist forces. But even though Lin Bo'en was attacked, convicted, and framed, he did not shrink back in fear. Rather, his faith became more resolute than ever, and this led him to finally understand that the pastors and elders of the religious world were faking a virtuous appearance. At the same time, he came to know that only Christ is the truth, the way, and the life, and only Christ can save and purify and perfect man. Because of this, he was resolved to follow Christ, bear witness for Christ, and do his utmost to pursue the truth, to seek to transform his disposition so that he could become a true witness for God. Once the Chinese Communist Party discovered that Lin Bo'en was released from prison and had not changed, that he had not renounced his faith in the slightest bit and even believed in the Eastern Lightning, that he went everywhere to testify that the Lord Jesus has come again and that He is Almighty God, the CCP listed him as wanted and went everywhere to arrest him. Lin Bo'en was forced to leave his family, and in each place he testified to Almighty God's work in the last days, he was able to lead a lot of sincere, good-natured believers to God's side. This video gives an account of Lin Bo'en's true story of spreading the gospel and testifying for God.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp