Veel gelovigen denken dat al Gods woorden en werk in de Bijbel staan, dat Gods redding in de Bijbel voltooid is en dat zolang mensen hun geloof baseren op hun geloof in de Heer en op de Bijbel. En zolang ze vasthouden aan de Bijbel, ze opgenomen kunnen worden en het koninkrijk der hemelen binnengaan. Zijn dit werkelijk de feiten? Is het God die ons kan redden, of is het de Bijbel? Is het God die de waarheid kan uitdrukken, of de Bijbel? Kijk alstublieft deze video om meer te weten te komen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl