De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen.

Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn eigen methode,

daalt Hij neer tussen de mensen om een tijdperk te beginnen en te eindigen.

Zo’n verschijning is geen teken of afbeelding. Het is geen soort van ceremonie.

Het is geen mirakel of een groot visioen.

Het is nog minder een soort van religieus proces.

Het is een echt en werkelijk feit dat tastbaar en zichtbaar is,

een feit dat tastbaar en zichtbaar is.

Zo’n verschijning is niet om een proces te volgen,

of voor een kortstondig ondernemen;

het is eerder voor een fase in het werk van Gods managementplan.

De verschijning van God is steeds betekenisvol,

en is altijd verbonden met Zijn managementplan,

verbonden met Zijn managementplan.

Deze verschijning is totaal niet hetzelfde als de verschijning van Gods leiden van de mens,

het leiden of verlichten van de mens, het leiden of verlichten van de mens.

God doet een fase van groots werk elke keer als Hij Zichzelf onthult.

Dit werk is anders dan dat van elk ander tijdperk,

onvoorstelbaar voor de mens, nooit ervaren door de mens,

nooit ervaren door de mens.

Het is een werk dat een nieuw tijdperk start en het oude beëindigt,

een nieuw en verbeterd werk voor de verlossing van de mensheid,

en een werk om de mensheid naar het nieuwe tijdperk te brengen.

Het is de betekenis van de verschijning van God.

Het is de betekenis van de verschijning van God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp