Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De negenentwintigste uitspraak’ (Fragment I)

Meer bekijken:

Gods Woord ‘Hoe Petrus Jezus leerde kennen’ Nederlands

http://bit.ly/33z48wQ

Wanneer u moeilijkheden of vragen in uw geloof tegenkomt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.

http://bit.ly/2MARNmJ

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

#Jezus #christus #Kerk #Heilig #Opwekking #Bijbel