Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek 2019 ‘De ware liefde van God’ | Prijs de Heer

Serie muziekvideo’s 1224  2019-05-05

Christelijke muziek 2019 ‘De ware liefde van God’ | Prijs de Heer

Vandaag kom ik weer voor God, ik zie Zijn lieflijke aangezicht.

Vandaag kom ik weer voor God, ik heb mijn dolende verleden begraven.

Vandaag kom ik weer voor God, genieten van Zijn woord vervult me met blijdschap.

Vandaag kom ik weer voor God, mijn hart heeft zoveel te zeggen.

Zijn tedere woorden bewateren en voeden me en laten me tot wasdom komen.

Zijn strenge woorden moedigen me aan weer op te staan.

O, God. We kunnen u loven, want u hebt ons verheven.

We kunnen u vandaag toezingen, allemaal vanwege uw zegen en barmhartigheid.

O, God, u hebt ons waarlijk zo lief. U laat ons elke dag van uw woorden genieten.

O, God, u hebt ons waarlijk zo lief. U verlicht ons elke dag.

O, God, u hebt ons waarlijk zo lief. U bewatert en voedt uw volk.

U leidt ons weg van Satans invloed.

Broeders en zusters. Kom snel en sta op. Laten we onze God loven.

Laten we koesteren hoe Hij ons hier vandaag heeft bijeengebracht.

Wees vrij van alle lasten van het vlees. Loof Almachtige God oprecht.

We vervullen onze plicht met heel ons hart en onze macht, tonen onze liefde voor God met daden.

We zullen u altijd liefhebben, almachtige ware God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.