Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken’ Nederlands

Video’s met gezangen 849  2018-11-20

Gezang Gods woorden ‘Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken’ Nederlands

I

Waarheid is de meest reële levensspreuk,

en de hoogste van alle menselijkheid.

Waarheid is de meest reële levensspreuk,

en de hoogste van alle menselijkheid.

Het wordt levensspreuk genoemd

omdat het is wat God vraagt van de mens

en het werk is, wat persoonlijk door Hem is gedaan,

persoonlijk door Hem is gedaan.

Niet zomaar een spreuk opgesomd,

noch een beroemd citaat van iemand zo groot.

Maar het is een uiting voor de mens

van de Meester van alles op aarde en in de hemel.

II

De waarheid praktiseren is je plicht vervullen,

en voldoen aan wat God vereist.

De essentie van dit vereiste is de reëelste aller waarheden,

en niet een lege, onhaalbare doctrine nee.

Het wordt levensspreuk genoemd

omdat het is wat God vraagt van de mens

en het werk is, wat persoonlijk door Hem is gedaan,

persoonlijk door Hem gedaan.

Niet zomaar een spreuk opgesomd,

noch één beroemd citaat van iemand zo groot.

Want het is een uiting voor de mens

van de Meester van alles op aarde en in de hemel.

III

Niet zomaar wat opgesomde woorden van de mens,

maar het inherente leven van God, God Zelf.

Niet zomaar een spreuk opgesomd,

noch één beroemd citaat van iemand zo groot.

Want het is een uiting voor de mens

van de Heerser van alles op aarde en in de hemel,

van de Meester van alles op aarde en in de hemel.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.