- De waarheid over het religieuze beleid van de CCP, verscholen achter de grondwet

De grondwet van de Chinese communistische overheid biedt expliciet ruimte voor vrijheid van religie en aanbidding, maar niettemin worden religies en gelovigen in het geheim genadeloos onderdrukt en aangevallen. Volgelingen van Christus worden uitgemaakt voor staatsvijanden, en er worden drastische methoden toegepast om deze mensen te onderdrukken, op te sluiten, te vervolgen en ze zelfs meedogenloos te vermoorden. Met de grondwet in de hand probeert de Chinese communistische overheid sympathie te verwerven door het publiek te misleiden. Welke geheime bedoelingen gaan hierachter schuil? Wat mag er niet in de openbaarheid komen? Waarom behandelt de Chinese communistische overheid de volgelingen van Christus als gezworen vijanden? Waarom stellen ze zich zo onverzoenlijk op jegens de volgelingen van Christus?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl