Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied ‘De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan’ (Officiële video)

Video’s met gezangen 836  2019-07-04

Christelijk lied ‘De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan’ (Officiële video)

I

Voor zovele jaren hebben de gedachten van mensen

waarop ze vertrouwden om te overleven, hun hart verdorven

en hen lafaards gemaakt, verraderlijk en verachtelijk.

Ze hebben geen wilskracht of vastbeslotenheid,

maar zijn hebzuchtig, arrogant en eigenzinnig, oh,

te zwak om zichzelf te overstijgen

of te ontsnappen aan de duistere invloed,

te ontsnappen aan de duistere kracht.

II

Hun gedachten en levens zijn verrot.

Hun meningen over geloven in God

zijn echt lelijk, moeilijk te verdragen.

Het is te ondraaglijk om aan te horen.

Ze hebben geen wilskracht of vastbeslotenheid,

maar zijn hebzuchtig, arrogant en eigenzinnig, oh,

te zwak om zichzelf te overstijgen

of te ontsnappen aan de duistere invloed,

te ontsnappen aan de duistere kracht.

III

De mens is angstig, verachtelijk en zwak.

Zij haten de duistere krachten niet.

Zij voelen de liefde voor licht en waarheid niet,

maar verdrijven ze met alles wat ze doen.

Ze hebben geen wilskracht of vastbeslotenheid,

maar zijn hebzuchtig, arrogant en eigenzinnig, oh,

te zwak om zichzelf te overstijgen

of te ontsnappen aan de duistere invloed,

te ontsnappen aan het duister,

te ontsnappen aan het duister,

te ontsnappen aan de duistere kracht.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken:

Gezang Gods woorden ‘Sta op, werk samen met God’ (Nederlands)

https://nl.easternlightning.org/videos/rise-up-cooperate-with-God-hymn.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl