Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlandse christelijk lied ‘Tweeduizend jaar hunkeren’ (Muziek video)

Serie muziekvideo’s 993  2019-05-02

Dat God vlees is geworden, doet de religieuze wereld schudden,

zet de religieuze orde op zijn kop

en beroert de zielen van allendie hunkeren naar Gods verschijning.

Wie verwondert zich hier niet over? Wie verlangt er niet naar om God te zien?

God heeft jaren onder de mensen geleefd, maar de mens weet daar gewoon niets van.

Vandaag is God Zelf verschenen om Zijn oude liefde voor de mens te hernieuwen.

Nadat God uit Judea vertrok, verdween Hij spoorloos.

Mensen hunkeren ernaar om Hem weer te zien, maar ze hebben nooit verwacht

om hier en vandaag met Hem herenigd te worden.

Hoe kan dit geen herinneringen aan het verleden oproepen?

Tweeduizend jaar geleden

ontmoette Simon zoon van Jona de Heer Jezus, en at met de Heer aan dezelfde tafel.

Jaren als volgeling maakten zijn liefde voor Hem dieper.

Hij had Jezus uit de grond van zijn hart lief.

God heeft jaren onder de mensen geleefd, maar de mens weet daar gewoon niets van.

Vandaag is God Zelf verschenen om Zijn oude liefde voor de mens te hernieuwen,

om Zijn oude liefde voor de mens te hernieuwen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl