Christelijke film ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Clip 1 - Onthuld: zijn er woorden of werken van God naast die in de Bijbel?

Voorgangers en ouderlingen in de religieuze wereld leren mensen vaak dat er geen woorden en werken van God buiten de Bijbel zijn en dat voorbij de Bijbel gaan ketterij is. Kan dit idee de toets doorstaan? Komt het overeen met de realiteit van Gods werk? Het verlossingswerk dat is gedaan door de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade is eenvoudigweg niet opgetekend in het Oude Testament en gaat verder dan het Oude Testament. Als voorbij de Bijbel gaan ketterij is, verwerpen we dan Gods werk niet? Dus, zijn er woorden en werken van God naast die in de Bijbel of niet? Deze video zal het antwoord aan u openbaren.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl