Film clip ‘Hoe moet het christendom worden begrepen?’ (Nederlandse ondertiteling)

Bekijk de hele film

Het is algemeen bekend dat het christendom, het katholicisme en de Oosters-Orthodoxe Kerk alle in de Heer Jezus geloven. De Kerk van Almachtige God werd gesticht als gevolg van de verschijning en het werk van Christus van de laatste dagen. De Kerk van Almachtige God is de kerk van Christus in het Tijdperk van het Koninkrijk, en maakt eveneens deel uit van het christendom. Waarom ontkent de Chinese Communistische Partij dan dat De Kerk van Almachtige God een christelijke kerk is? Wat is christendom precies?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl