Christelijke muziek ‘De weg om Gods gezag te kennen’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 253  2020-01-07

Couplet 1

Jouw kennis van het gezag van God,

Zijn kracht, identiteit en wezen

kunnen niet verkregen of verworven worden

door jouw verbeelding.

Verbeeld je niets, betekent niet doe niets,

of zit gewoon te wachten op vernietiging.

Het betekent baseer je niet op logica,

en studeer niet via kennis of wetenschap.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg. Oeh~

Couplet 2

Via Zijn woorden, waarheid, alles in je leven,

waardeer, controleer, bevestig

dat de God die jij gelooft gezag

en soevereiniteit heeft over jouw lot,

weet dat Zijn kracht ten allen tijde

bewijst dat Hij de ware God Zelf is.

Het is de enige manier om God te begrijpen,

de enige manier om God te begrijpen.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp