Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

‘Kloppen aan de deur’ Christelijke film clip (1) - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Uitgelichte filmfragmenten 781  2019-02-17
Bekijk de hele film

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). In Openbaring is ook menigmaal geprofeteerd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” De stem en de woorden van de Geest zijn de stem van de Heer, en het is Gods schaap dat de stem van God zal herkennen. Wat is dan de belangrijkste beoefening die christenen moeten verrichten als zij de Heer verwelkomen bij Zijn terugkomst?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl