De meeste mensen geloven dat wanneer de Heer terugkeert, wij in de lucht worden getild om de Heer te ontmoeten. Maar in de Bijbel staat geschreven dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen van de hemel. “Gods woonplaats is onder de mensen,” “De wereldse koninkrijken zijn de koninkrijken van onze Heer en van Zijn Christus geworden.” Is het hemelse koninkrijk in de lucht of op aarde? Hoe zal de Heer de heiligen naar het hemelse koninkrijk geleiden wanneer Hij terugkeert? Dit filmfragment zal de antwoorden aan je onthullen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp