Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 3 - Waar is het hemelse koninkrijk precies?

De grootste wens van ons, gelovigen in de Heer, is om de terugkeer van de Heer te vieren, om in het hemelse koninkrijk te worden geleid en de belofte en zegeningen van God te ontvangen. De meeste mensen geloven dat wanneer de Heer terugkeert, wij in de lucht worden getild om de Heer te ontmoeten. Maar in de Bijbel staat geschreven dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen van de hemel. “Gods woonplaats is onder de mensen”, “De wereldse koninkrijken zijn de koninkrijken van onze Heer en van Zijn Christus geworden”. Is het hemelse koninkrijk in de lucht of op aarde? Hoe zal de Heer de heiligen naar het hemelse koninkrijk geleiden wanneer Hij terugkeert?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl