Sinds de Chinese Communistische Partij in 1949 aan de macht kwam op het vasteland van China heeft het geloof op niet-aflatende wijze vervolgd. Christenen zijn op fanatieke wijze gearresteerd en vermoord, terwijl zendelingen die in China actief waren, zijn uitgewezen en mishandeld. Talloze exemplaren van de Bijbel zijn in beslag genomen en verbrand, kerken zijn verzegeld of verwoest, en men heeft getracht alle huiskerken uit te roeien. Deze documentaire beschrijft de feitelijke ervaringen van een Chinees christen, Zhou Haijiang, die door de CCP-regering werd gearresteerd en gemarteld en die uiteindelijk overleed als gevolg van de mishandelingen, omdat hij in God geloofde en zijn plicht vervulde. Na de dood van Zhou Haijiang werd ook zijn familie in de gaten gehouden, bedreigd en geterroriseerd door de CCP. Het bleek niet alleen onmogelijk om rechtvaardigheid voor de dode te krijgen, maar de familie werd ook volledig verscheurd door de vervolgingen van de CCP.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Wow!視覺特效Show一手!影片素材上傳區! https://www.youtube.com/channel/UCo2WsnnMMdo4x9FqETfHJ3g

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp