Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt?

Veel gelovigen geloven dat als ze maar genoeg offers brengen, veel moeite doen en hard werken, ze als een van de eersten zullen worden opgenomen. Maar is dit gebaseerd op de woorden van de Heer? De Heer Jezus zei: “Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten” ( Matteüs 19:30). “Mijn schapen luisteren naar mijn stem …” (Johannes 10:27). Het is duidelijk dat de vraag of iemand wel of niet kan worden opgenomen, ervan af hangt of hij de stem van de Heer hoort. Zij die Zijn stem als eerste horen en Zijn verschijning en werk accepteren, zijn de wijze maagden. Zij zullen als eersten worden opgenomen.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp