Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke video ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ De farizeeën zijn opnieuw verschenen (Nederlandse ondertiteling)

Gospel films 2226  2018-11-30

Gu Shoucheng is pastor in een huiskerk in China. Hij gelooft al vele jaren in de Heer, en heeft altijd ijverig aan zijn preken gewerkt en overal het evangelie verkondigd. Hij is gearresteerd en opgesloten omdat hij het evangelie verkondigde, en moest 12 jaar gevangenisstraf uitzitten. Ook nadat Gu Shoucheng vrijkwam, bleef hij doorgaan met zijn werk voor de kerk. Toen het evangelie van Almachtige God echter de kerk bereikte waar Gu Shoucheng lid van is, begon hij daar geen onderzoek naar te doen, maar hield hij koppig vast aan zijn eigen ideeën en opvattingen om het werk van God in de laatste dagen te veroordelen. En deed hij er alles aan om ontwrichtende ideeën en misvattingen te verspreiden om zo te voorkomen dat gelovigen de ware weg zouden accepteren. Met name na het lezen van de woorden van Almachtige God ontdekte Gu Shoucheng dat ze waarlijk gezag en kracht bezaten en dat iedereen die ze hoorde overtuigd zou raken. Hij werd bevangen door een diepe angst dat iedereen in de kerk die de woorden van Almachtige God las in Hem zou gaan geloven. Hij vreesde dat hij zijn status en zijn broodwinning niet meer zou kunnen behouden. Hij besprak dit dan ook met ouderling Wang Sen en anderen in de kerk, en besloot mensen te bedriegen met geruchten van de Chinese communistische overheid die Almachtige God aanvielen en veroordeelden. Gu Shoucheng en Wang Sen doen er alles aan om de kerk hermetisch af te sluiten en te voorkomen dat mensen de ware weg accepteren. Ze werken zelfs samen met het duivelse regime van de CCP bij het oppakken en vervolgen van mensen die getuigen van Almachtige God. Hun handelen vormt een zware belediging jegens Gods gezindheid en roept Zijn vervloeking over hen af. Juist als Wang Sen op weg gaat om mensen te arresteren die het evangelie van het koninkrijk verspreiden, raakt hij betrokken bij een auto-ongeluk en overlijdt hij ter plekke. Angst, vertwijfeling en paniek maken zich meester van Gu Shoucheng. Hij vraagt zich nu telkens af: "Nagel ik God opnieuw aan het kruis door mijn veroordeling van Almachtige God?"

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp