Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ (Trailer)

Gospel films 640  2018-12-01
Bekijk de hele film

Gu Shoucheng is a pastor in a house church in China. He has believed in the Lord for many years, and has been working consistently on his sermons, and he has been all over preaching the gospel. He has been arrested and imprisoned because of preaching the gospel, and did 12 years' time. After getting out of prison, Gu Shoucheng continued to work in the church. However, when Almighty God's gospel of the kingdom came upon the church that Gu Shoucheng belongs to, he doesn't seek or investigate it at all, but stubbornly relies upon his own notions and conceptions to condemn God's work in the last days, and he does everything he can to disseminate notions and fallacies to disrupt and block believers from accepting the true way. It was particularly after reading the words of Almighty God that Gu Shoucheng discovered that they truly possessed authority and power and that whoever heard them would be convinced, and he became deeply afraid that anyone in the church who read the words of Almighty God would become a believer in Him. He feared that then his status and his living would become unsustainable. So, he discussed this with Elder Wang Sen and others in the church and decided to deceive people with rumors used by the Chinese Communist government attacking and condemning Almighty God. Gu Shoucheng and Wang Sen do their utmost to seal up the church and block the people from accepting the true way, and they even cooperate with the CCP satanic regime to arrest and persecute those who bear witness to Almighty God. Their actions seriously offend God's disposition and are subject to His curse. As Wang Sen is on his way to arrest some people who are spreading the gospel of the kingdom, he gets into a car accident and dies at the scene. Gu Shoucheng is living in fear and desperation and is seized with panic. He frequently says to himself: "Is my condemnation of Almighty God nailing God to the cross again?"

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp