Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 2 - Zal de Heer aan de mensheid onthullen wanneer Hij terugkeert?

Uitgelichte filmfragmenten 1026  2019-03-12
Bekijk de hele film

Veel religieuze dominees en ouderlingen die al jaren in God geloven hebben altijd uiterst plichtsgetrouw voor de Heer gewerkt en zijn oplettend gebleven, in afwachting van de terugkeer van de Heer. Zij geloven dat wanneer de Heer terugkeert Hij hen ongetwijfeld een openbaring zal geven. Komt deze visie overeen met de feiten van Gods werk? Zal God uiteindelijk openbaring geven aan de mensheid wanneer Hij vlees wordt? Almachtige God zegt: “De mens bestudeert het nieuwe werk van God niet zorgvuldig, maar accepteert het ook niet deemoedig; de mens neemt liever een geringschattende houding aan en wacht op de openbaring en begeleiding van God. Is dit niet het gedrag van een mens die tegen God opstaat? Hoe kan zo iemand Gods goedkeuring verkrijgen?” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl