Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Mooie christelijke muziek (Nederlands) | ‘God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen’

Video’s met gezangen 1396  2018-12-05

Mooie christelijke muziek (Nederlands) | ‘God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen’

I

God hoopt dat meer mensen zorgvuldig zullen studeren

wanneer geconfronteerd met Gods woorden en Zijn werk,

benader deze belangrijke woorden met een goddelijk hart.

Volg geen voetstappen van zij die gestraft worden.

Wees niet zoals Paulus, die duidelijk de ware weg kende

maar het expres weerstond, en het zondoffer verloor.

Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.

Dan kun je de verlossing van God krijgen!

II

God wil niet dat er meer gestraft worden, in de hoop dat meer zullen worden gered,

dat er meer mensen doorzetten, meer die Zijn voetstappen volgen,

meer die het koninkrijk van God binnen gaan!

Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.

Dan kun je de verlossing van God krijgen!

III

God behandelt iedereen rechtvaardig, ongeacht je leeftijd,

ongeacht hoe oud je bent of het lijden dat je hebt doorstaan.

Zijn gezindheid blijft voor altijd ongewijzigd,

rechtvaardig in het aangezicht van deze dingen.

Hij geeft niet de voorkeur aan iemand, maar geeft er om als de mens

Zijn waarheid en nieuw werk aanvaardt, waarbij de rest terzijde wordt geschoven.

Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.

Dan kun je de verlossing van God krijgen!

Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.

Dan kun je de verlossing van God krijgen!

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Holocaust Memorial Museum https://www.ushmm.org/