Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles’

Video’s met gezangen 616  2019-05-17

Gezang Gods woorden ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles’

I

Via het woord,

leert de mens Gods werk en Zijn gezindheid kennen.

De mens kent zijn essentie en weet waar hij moet binnengaan.

Via het woord,

wordt al het werk dat God wenst te doen in het Tijdperk van het Woord volbracht.

Via het woord,

wordt de mens geopenbaard, geëlimineerd en beproefd.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe

waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien.

II

De mens ziet het woord, hoort het woord,

en kent het bestaan van het woord.

Dus hij gelooft in het bestaan van God,

almachtigheid en wijsheid,

gelooft in Gods hart van liefde voor de mens

en Zijn verlangen om de mens te redden.

Al is "woord" algemeen en simpel,

doet het woord uit de mond van God in vlees

de aarde en de hemelen beven,

verandert het hart van de mens, noties

en oude gezindheid, en de oude wereld.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe

waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien,

die het Woord is verschijnend als vlees.

Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken

om de mens te overwinnen,

de mens te vervolmaken en te elimineren.

Dit is de ware betekenis…

III

Door de tijden heen, werkt alleen de God van vandaag

spreekt en redt op deze manier de mens.

Dan leeft de mens onder de begeleiding van het woord,

gehoed en voorzien door het woord.

De mensen leven in de wereld van het woord,

in de vloeken en zegeningen van Gods woord.

Meer worden veroordeeld en getuchtigd door het woord.

De woorden en het werk zijn voor het redden van de mens,

om Gods wil te bereiken en de oude geschapen wereld te veranderen.

God schiep de wereld, leidt de mens door het universum heen,

overwint en redt hen met het woord.

En in de volheid van de tijd,

zal Hij de hele oude wereld tot een einde brengen met het woord.

Nadat Hij dit bereikt heeft,

is Zijn managementplan volledig compleet.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe

waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien,

die het Woord is verschijnend als vlees.

Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken

om de mens te overwinnen,

de mens te vervolmaken en te elimineren.

Dit is de ware betekenis

van het woord gebruiken om te werken in het Tijdperk van het Woord.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl