De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat alle woorden van God in de Bijbel staan, en dat niets buiten de Bijbel Zijn werken of woorden kan bevatten. Maar strookt dit standpunt met de feiten? De Heer Jezus heeft eens geprofeteerd: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Hoe zou de profetie van de Heer Jezus in vervulling kunnen gaan als er geen woorden of werk van God buiten de Bijbel waren? Zijn er woorden en werk van God buiten de Bijbel? Deze video geeft je het antwoord.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp