Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 6 - Het onderscheid zien tussen het werk van degenen die door God worden gebruikt en het werk van religieuze leiders (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 240  2019-07-18
Bekijk de hele film

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 6 - Het onderscheid zien tussen het werk van degenen die door God worden gebruikt en het werk van religieuze leiders (Dutch subtitles)

In de religieuze wereld beschouwen veel mensen het werk dat door getalenteerde dominees en ouderlingen wordt uitgevoerd als het werk van mensen die door God worden gebruikt, en zij aanbidden en volgen hen blindelings. Ze worden misleid en gemanipuleerd door de Bijbelse kennis zoals die is uitgelegd door religieuze farizeeërs, hun theologische theorieën, ketterijen en misvattingen. Die zijn zo afgestemd op menselijke opvattingen en fantasieën dat deze mensen totaal geen benul meer hebben van de waarheid nadat ze al jarenlang in God hebben geloofd, en hun levensgezindheid is al evenmin veranderd. Zonder het te weten, volgen ze zo het pad van de farizeeërs die zich tegen God verzetten. Wat is dan het feitelijke verschil tussen het werk van mensen die door God worden gebruikt en het werk van religieuze leiders en beroemdheden?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl