Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

'Geloof in God' clip 5 - Is nauwkeurig werken voor de Heer de realiteit van het geloof in de Heer?

Uitgelichte filmfragmenten 508  2019-06-08
Bekijk de hele film

De meeste gelovigen denken dat wanneer we vasthouden aan de naam van de Heer, vaak bidden, de Bijbel lezen en bijeenkomen, zolang wij afstand doen van zaken, geven en nauwkeurig voor de Heer werken, dit het ware geloof betekent en dat wij in het hemelse koninkrijk kunnen worden opgenomen als de Heer terugkeert. Is deze opvatting juist? Deze video toont je het antwoord.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl