Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

'Geloof in God' clip 5 - Is nauwkeurig werken voor de Heer de realiteit van het geloof in de Heer?

Uitgelichte filmfragmenten 508  2019-06-08
Bekijk de hele film

Christelijke film 'Geloof in God' clip 5 - Is nauwkeurig werken voor de Heer de realiteit van het geloof in de Heer?

Bekijk de hele film:

https://nl.easternlightning.org/videos/faith-in-God-movie.html

De meeste gelovigen denken dat wanneer we vasthouden aan de naam van de Heer, vaak bidden, de Bijbel lezen en bijeenkomen, zolang wij afstand doen van zaken, geven en nauwkeurig voor de Heer werken, dit het ware geloof betekent en dat wij in het hemelse koninkrijk kunnen worden opgenomen als de Heer terugkeert. Is deze opvatting juist? De Heer Jezus zei: “Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: ‘Heer, ​Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?’ En dan zal ik hun rechtuit zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!’” (Matteüs 7 : 22-23). Almachtige God zegt: “Het maakt mij niet uit hoe verdienstelijk je harde werk is, hoe indrukwekkend je kwalificaties zijn, hoe nauwgezet je mij volgt, hoe beroemd je bent of hoe je gedrag is verbeterd − zolang je niet hebt gedaan wat ik heb vereist, zul je mijn lof nooit kunnen krijgen” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl