Gods schapen horen de stem van God (Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

Gods schapen horen de stem van God (Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het zal worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk in de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze zo snel mogelijk de fundamenten over de visionaire waarheden van Gods werk kunnen leggen.

Inhoudsopgave

(Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid

Voorwoord

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

De waarheden van visies waar nieuwe gelovigen eerst van moeten worden voorzien

Hoofdstuk 1 Je moet weten dat Almachtige God de enige ware God is die de hemel en de aarde en alles daarin heeft geschapen

Hoofdstuk 2 Je moet de waarheden van Gods namen kennen

Hoofdstuk 3 Je moet de waarheden over de drie fasen van Gods werk kennen

Hoofdstuk 4 Je moet de waarheden van Gods werk van de laatste dagen kennen

Hoofdstuk 5 Je moet de waarheden over de incarnatie van God kennen

Hoofdstuk 6 Verschillende vormen van onderscheiding die je zou moeten bezitten in je geloof in God

Hoofdstuk 7 Verschillende andere aspecten van de waarheden die nieuwe gelovigen op z'n minst zouden moeten begrijpen

Hoofdstuk 8 De afloop voor verschillende soorten mensen en Gods belofte aan de mens

Download